FAMILIEGESCHIEDENIS

Me onderdompelen in honderd jaar familiegeschiedenis vind ik fascinerend. Ik heb oude documenten gevonden en doe interessante ontdekkingen. Wat wordt er wel en niet doorgegeven? Materieel, lichamelijk, spiritueel? Wat is de erfenis?
Zoals het levenswerk van de Chileen Rolando Toro, het ‘systeem’ biodanza creëren en in de wereld zetten, wordt voortgezet door zijn kinderen en familie, werd het nieuw opgerichte bedrijf van mijn opa later door mijn vader voortgezet. Zal ‘biodanzareizen’ straks voortgezet worden door mijn kinderen?

Mijn opa was 25 jaar toen hij een eigen bedrijf begon. In december 1919 vond de inschrijving bij de Kamer van Koophandel plaats. De naam ‘ELECTRO TECHNISCH-BUREAU, H.J. TEN HACKEN, ’s-HERTOGENBOSCH’ is terug te vinden op stempels uit die tijd. Hubertus Jacobus (Huub) was de derde van de negen kinderen van Jacobus Franciscus (Ko), machinist bij de Nederlandse Spoorwegen en woonachtig te Vlissingen.

In de begintijd bestelde mijn toen nog ongetrouwde opa bijvoorbeeld 50 lampen bij de NV Philips Gloeilampenfabriek in Eindhoven, en ’50 meter handlampenkabel met gevlochten ijzerdraad’ bij een firma in Amsterdam. Daarmee bracht hij (verlichtings)installaties aan volgens de toen geldende voorschriften. Bestellingen deed opa als jongeman middels telefoontjes en korte handgeschreven briefjes, die steevast begonnen met de woorden ‘Mijne Heeren’. Afschriften (doordrukken via carbonpapier) hiervan zijn bewaard gebleven in een zogenaamd ‘pendoorschrijfboek’. Pas later kwam de typemachine in gebruik.

Ik vond een getypte brief uit 1939 waarin ‘bij gelegenheid van het twintig jarig bestaan onzer zaak’ een wandkalender werd aangeboden. Inmiddels was de zaak gevestigd aan de Vughterstraat 82 en stond op het stempel te lezen: ‘TECHNISCH BUREAU TEN HACKEN, TELEFUNKEN-SERVICE-STATION, POSTGIRO 3331 – TELEF. 874’. Net als Philips breidde TEN HACKEN de producten en service in de loop der jaren uit. Van lampen en verlichting naar radio’s en later televisietoestellen en huishoudelijke apparaten.

In die vooroorlogse jaren is boven de winkel mijn vader geboren, als achtste van negen kinderen. Op 23-jarige leeftijd nam hij de zaak van zijn vader over. Een paar jaar na die overname werd ik in hetzelfde huis geboren. De zaak ging ondertussen verder als ‘TEN HACKEN ELEKTRO’ en het telefoonnummer was inmiddels uitgebreid tot 5 cijfers. Ik herinner me het 60-jarig bestaan van het bedrijf, dat in 1979 na een forse uitbreiding en verbouwing van het winkelpand uitbundig werd gevierd. Klanten kregen allemaal een oranje spot cadeau.

Nu, 100 jaar later, leidt de BV een slapend bestaan. De winkel is in de negentiger jaren gesloten. Mijn twee broers, zus en ik, niemand van ons had interesse om het bedrijf voort te zetten. Ik studeerde in die jaren af in de theologie en emigreerde naar Brazilië, waar mijn broer tien jaar later ook zou gaan wonen.

Nu werk ik als geestelijk verzorger in Nederland. Van mijn hobby en passie, reizen en dansen, heb ik drie jaar geleden mijn bedrijf gemaakt: BIODANZAREIZEN.NL. Mijn zoon, ook geboren in hetzelfde huis in Den Bosch, is recent afgestudeerd als jurist en werkt nu bij ExxonMobil als ‘Data Privacy Officer-Assistent’. Mijn dochter, geboren in Brazilië, studeert sociologie.

30-07-2019