VASTEN EN PASEN

Een bijzondere periode is voor mij aangebroken. De vastentijd of veertigdagentijd, de aanloop naar Pasen. Het valt altijd samen met het voorjaar, de lente. Deze periode, die dit jaar begon op 1 maart en eindigt op 16 april, Pasen, heeft voor mij veel waarde en grote betekenis. De vasten is een tijd waarin ik meer bewust in het leven wil staan. Het Bijbelse vasten en het voorbeeld van Jezus zijn inspiratiebronnen voor me.

Veertig dagen ergens van af zien… Nou, ik ben geen snoeper en ook geen drinker. Ik zou wel minder verknocht willen zijn aan de smartphone. Ik wil mezelf uitdagen om in de veertigdagentijd op momenten stil te zijn, om op momenten meer aandacht te kunnen besteden aan mijn naasten. Dan maar met wat minder tijd voor Facebook.

De Paastijd, de dagen vóór en na Pasen, de maand april, is dit jaar extra bijzonder voor mij. Terwijl mijn liefste Renske de weken rond Pasen in Afrika is (waar ik volgend jaar met een groep naar toe ga), komen Braziliaanse vrienden hier op bezoek. Ik zal die weken veel samen optrekken met Elaine, haar man en twee dochters. Ik mag tolken en rondleiden, gastheer zijn.

Van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag trek ik me terug. Ik doe mee aan de indrukwekkende paasvieringen met de Benedictijner monniken in Chevetogne (Ardennen). Je kunt Pasen aan den lijve ondervinden door te vasten. Dat doe ik af en toe. Dit jaar doe ik het voor het eerst met dansen, biodanza. Hoe voelt het om een zware last te dragen? En dan is daar het opstaan, de opstanding, de bevrijding. Blijheid! Uitbundig dansen!

Je kunt meedoen met ‘Beleef Pasen!’ Voor mijzelf is het ook spannend en bijzonder: Pasen dansen, Pasen beleven. Voor jullie allemaal een mooie vastentijd. En daarna een mooie, gezegende, zalige en vooral blije Pasen.

15-03-2017