PASTOR

Ik organiseer biodanzareizen, met passie. Naast dit werk ga ik aan de slag als pastor in de oecumenische basisgroep Jonge Kerk in Roermond. Dat vraagt om uitleg. Wat is een ‘pastor’? Wat houdt ‘oecumenische basisgroep’ in? Een korte toelichting, zonder dieper in te gaan op kerkpolitieke scheidslijnen. Er zijn raakvlakken tussen biodanza en pastor zijn in een groep. Dat maakt mijn werk zo mooi! Ik ben blij met mijn nieuwe baan en met de combinatie met biodanzareizen. Het leven delen en dansen. Samen onderweg.

De term ‘pastor’ komt uit het Latijn en betekent herder. Een pastor is iemand die zorg draagt voor de mensen in een geloofsgemeenschap. Een pastor wordt met een ander mooi woord ook wel zielzorger genoemd. Een dominee (Protestantse Kerk) is een pastor. Een pastoor (een gewijde priester, katholiek) is een pastor. Omgekeerd is een pastor niet altijd een dominee of een pastoor. Geestelijk verzorgers en pastoraal werkers zijn ook pastores.

Een pastor is verantwoordelijk voor een kerkelijke eenheid of groep mensen. Die verantwoordelijkheid betreft vooral de pastorale zorg. De pastor is daarvoor theologisch (en pastoraal) geschoold. De zorg en de verantwoordelijkheid in de gemeenschap wordt gedeeld met anderen. In de Jonge Kerk vind je bijvoorbeeld bestuurders, een koordirigent, kosters, vrijwilligers in verschillende werkgroepen.

De titel pastor vind ik passend en mooi. Het beeld van een herder en het landelijke herdersleven wordt opgeroepen. Dat heeft iets lieflijks. Denk aan de ‘Pastorale’ in de muziek en de kunst. Met de term pastor vervalt de nadruk op de kerkelijke gezindte. Daarom wordt het begrip pastor graag gebruikt in oecumenische groepen. Pastor is een vrij beroep.

Een pastor, een herder, is er voor iedereen, zonder onderscheid. Zie je de herder al buiten rondlopen tussen zijn of haar schapen? En wat denk je van de herder die opzoek gaat naar de verloren schapen? Jezus wordt ook wel de ‘goede herder’ genoemd. ‘De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.’ Zo staat te lezen in het Johannesevangelie (Joh 10, 11).

De Jonge Kerk in Roermond bestaat volgend jaar 50 jaar. Zo jong is deze kerkgemeenschap dus niet meer. Het begon als een jongerenparochie, ingekaderd en onderdeel van de wereldwijde RK kerk. Inspiratie werd en wordt nog steeds gevonden in de jonge, eerste christengemeenschappen, die ontstonden ten tijde van de apostelen Petrus en Paulus bijna tweeduizend jaar geleden. Onder bisschop Gijsen werd de parochie omgevormd tot de zelfstandige (stichting) ‘Oecumenische Basisgroep Jonge Kerk Roermond’. Pastores waren Margreet, Manon, Anne-Francine en Olga. De Jonge Kerk is een ‘Fair Trade kerk’ en een ‘dementievriendelijke kerk’.

Zowel in een biodanzagroep als in een oecumenische basisgroep doet en telt iedereen mee. Vrouwen en mannen. Jong en oud. Van reformatorische en van katholieke huize. ‘Lenig en stijf, single en getrouwd. Denkers en doeners, met versleten heupen of gebroken harten. Iedereen is welkom.’ In beiden wordt liefdevol naar elkaar omgezien en is er zorg voor elkaar. Het leven wordt gedanst en gedeeld. De herder heeft de taak om de groep bij elkaar te houden en in goede banen te leiden. In de biodanzagroep doet de facilitator dat.

Zelf ben ik (nog) geen facilitator in een biodanzagroep. Wel maak ik biodanzareizen, groepsreizen mogelijk, als organisator en reisleider. Daarmee ga ik door, vanaf/ sinds februari 2018 naast het (parttime) werk als pastor in de Jonge Kerk. Een mooie, gedroomde combinatie. In beide groepen kan en mag ik zijn wie ik ben, met een open hart naar iedereen. Ik zie je graag bij een van de reizen of bij een viering in de Jonge Kerk, in de toekomst wellicht in de ‘Dansende Kerk’…

Zie ook: www.jongekerkroermond.nl

04-01-2018