VERBINDEN

Een reünie organiseren. Een groep begeleiden. Samen op reis. Dansen. Mensen verbinden. Dat doe ik graag, verbinden. Op elk moment van de dag kun je je verbinden met jezelf, met je lichaam, met je omgeving, met je medemensen. Je kunt op elk moment het mooie, het goede, de liefde zien, in alles en iedereen. Eenheid, gemeenschap, verbinden. Wat is dat? En hoe doe ík dat? Verraadt de nadruk die ik leg op verbinden mijn katholieke achtergrond??

‘Bijna veertig jaar later zit ik met dezelfde mensen weer in hetzelfde gebouw. Toen was het de gymzaal van de St. Cathrienschool, nu is het een groepslokaal van basisschool De Bossche Broek. Als een meester sta ik voor de groep. Met de meesters en juffen van toen in de schoolbanken, tussen mijn leeftijdsgenootjes, waarvan sommigen inmiddels opa en oma zijn. Samen met Petra en Pien heb ik veel tijd en energie gestoken in het organiseren van deze succes-reünie.’

Mensen samen brengen en verbinden zie ik als mijn missie, mijn taak in het leven. In mijn Curriculum Vitae (CV) noem ik mezelf een verbinder. In groepswerk ben ik op mijn best. Dat heb ik in het jongerenpastoraat en in Brazilië geleerd. Bij mijn afstuderen als theoloog begin jaren negentig stond communicatie centraal, horizontale en verticale communicatie. In persoonlijkheids- en competentietesten scoor ik hoog op ‘netwerken’ en ‘verbinden’.

Verbinding voelen is voor mij een gelukzalig moment. Als het stroomt tussen mensen (in een groep), voel ik iets moois, voel ik eenheid, voel ik God. Die verbinding gebeurt niet alleen tussen mensen. Er is ook verbinding met je hart, met je levensenergie, met jezelf, met mensen die er niet lijfelijk bij zijn. Zielsverbinding. Ik mag de voorwaarden daarvoor scheppen. Ik mag daarbij zijn. Als zielzorger heb ik een bijzondere levensmissie!

Verbinden. Het lijkt een toverwoord. Politici hebben het over verbinden. Koning Willem Alexander vraagt om te zoeken naar verbindingen in de Nederlandse samenleving. In spirituele kringen is verbinden een veelgebruikt woord. In de yoga is er verbinding via de adem. In de mindfulness en de zen is er verbinding met iets of iemand via aandacht, focus, meditatie, gebed. Op de werkvloer wordt er verbinding gezocht met klanten en collega’s via communicatie (PR) en netwerken. Verbinden zorgt voor betere bedrijfsresultaten. Op sociaal vlak spreken we van relaties, vriendschappen, verbintenissen tussen mensen één op één, in alle soorten en maten.

Verbinden. Re-ligare in het Latijn. Religie heeft alles met verbinden te maken. Kerken en religies zorgden nog niet zo lang geleden voor verbinding en cohesie in de samenleving. Migranten in Nederland, moslims, christenen en anderen, zoeken elkaar op en verbinden zich met elkaar vanuit dezelfde traditie (cultuur, taal, symbolen, rituelen). Religie als bindmiddel. Zelf kom ik voort uit de katholieke traditie. Op een nieuwe en eigentijdse manier zet ik in zekere zin deze religieuze traditie voort met mijn biodanzareizen. Mensen zijn op zoek naar nieuwe verbanden.

Tot slot nog wat gedachten over fysieke verbinding en virtuele verbinding. Bij lijfelijk contact, via handen, huid en ogen, kan er een chemie plaats vinden. Een chemische reactie, er ontstaat iets nieuws, éénwording. Voorwaarde is dat mensen samen komen, elkaar lijfelijk ontmoeten (in een groep). Een virtuele ontmoeting via een ‘short message’, een groepsapp of een smiley, acht ik niet voldoende om chemie en echte verbinding tot stand te brengen. Een verbinding met zowel hemelse als aardse dimensies. Een verbinding waarbij horizontaal en verticaal samenkomen. Met in het centrum vuur. Yin en yang. Alles met alles verbonden.

Met veel passie verbind ik mensen. Ja jij, jou, jullie! Vandaar groepsreizen met dans (biodanza) en verbinding. In hart en ziel eenheid, verbondenheid en verbinding ervaren.

28-10-2017